Uppföljning och mätning av podd

Affärsnytta med podd byggs steg för steg och uppföljning och mätning är viktigt. Podcast är en ny kanal och än så länge har mätning fortfarande en hel del att önska.
Uppföljning och mätning kan givetvis fokusera på kvantitet, som hur många gånger ett avsnitt har hörts.
Kvalitativa undersökningar med exempelvis en referensgrupp är något som kan ge både värdefulla idéer för att utveckla formatet och ge idéer till hur innehållet kan utvecklas utifrån önskemål från publiken.
I ärlighetens namn är det bara att konstatera att uppföljning och mätning är en stötesten för poddarna. Intressanta satsningar görs på de här områdena och med största sannolikhet kommer mycket att hända inom några år, med tanke på det stora genomslag som poddarna har och den stora betydelse poddarna har för många privatpersoner och organisationer.
Det är viktigt att se utvecklingen över en längre tidsperiod. Genom uppföljning blir möjligheterna större både för att vidareutveckla podden på ett språk och även att vid behov språkanpassa den för flera språkeditioner.