Reportagetstrategi för podcast

När en organisation anlitar Filoqwulto för att producera en podcast, börjar vi med att ta fram en strategi för poddkommunikationen. Inspelningstillfällena är viktiga, men förarbete och planering större delar i arbete. Poddar som människor uppskattar i det långa loppet kommer vara poddarna som hittar och lyfter fram berättelserna som berör och hjälper lyssnarna att förstå. Samt där de okända och kända människorna med relevanta berättelserna blir intervjuade.

 

Respekt för lyssnarna och intervjupersonerna

Vi vet vad som krävs för att en organisation ska skapa nytta för lyssnarna med en podd, och på så sätt kunna uppnå konkreta kommunikationseffekter. Kärnkompetensen hos oss är vår gedigna erfarenhet av reportage. Vi arbetade med att intervjua och skriva reportage lång innan podcast fanns som kanal.
Plan för publicering och kommunikationsinsatser i andra kanaler
Tillsammans med uppdragsgivaren ringar vi in vad lyssnarna kan ha intresse av och hur det är kopplat till målen som organisationen vill uppnå med podden. Nästa steg är en undersökning där vi stämmer av med den tilltänkta publiken och tar fram en plan för publicering och konkreta kommunikationsinsatser kopplade till podden. Vi har erfarenhet från nyhetsbrev, sökmarknadsföring, annonsering, utbildning, event och pressbearbetning. Utifrån era behov kan vi ge råd kring spridning. Vi går igenom hur era andra kommunikationskanaler kan få nytta av podden och hur vi även får era medarbetare att lyssna är viktiga delar i arbetet.

Det verkar enkelt, men det är det inte

Av erfarenhet vet vi att en hel del av det som verkar banalt i arbetet med att driva en podcast, i praktiken visar sig vara svårt att få till för den som saknar erfarenhet. Vi har gjort misstagen som ni ser till att ni slipper göra. Utifrån avstämning till er tar vi hand om produktionen av podden så att avsnitten bli klara.

För oss är det självklart att skapa poddar som vill lyssnarna väl. Vi utgår från att lyssnarna är självständiga och tänkande individer som är fullt kapabla att dra sina egna slutsatser. Att behandla intervjupersoner med respekt är en annan hörnsten i våra poddstrategier. Vi vill låta människorna vi intervjuar berätta om sina erfarenheter och idéer utan några pekpinnar eller verbala tjuvnyp, oavsett vilka personliga åsikter vi har. Att ha olika åsikter ser vi som en tillgång och en demokratisk grundbult vi värnar om. Raljerande skjutjärnsjournalistik upplever inte vi leder till något gott. Vi skapar poddstrategier där den som intervjuar ställer ytterligare frågor så att intervjupersonen klargör och berättar om fler aspekter i ämnet än de mest uppenbara. Vårt mål är samtalet som kommer förbi inövade svar. Vårt mål är att skapa poddar som vecker förtroende hos lyssnare och intervjupersoner. Reportaget är grunden i de poddstrategier vi tar fram.