Vår uppgift är att ställa frågor och slipa berättelser till glimrande diamanter. Glimrande reportage skapar tankar och visar att det finns fler aspekter än vad som först syns. Resan i diamantsliperiet har bara börjat. Vi både skapar reportage och delar erfarenheter för att du ska bli reportern som slipar fram glimrande reportage. Podcast förbättrar världen. Välkommen på resan till reportagen som stärker demokratin och lyfter fram ärligare berättelser.

RSS Filoqwulto Konstmärke

RSS Filoqwulto Reporter